Jagiellonian University Repository

Przywództwo edukacyjne wśród dyrektorów szkół podstawowych w województwie małopolskim i mazowieckim

Przywództwo edukacyjne wśród dyrektorów szkół ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska