Jagiellonian University Repository

Oszacowanie drugiej wartości własnej odwzorowania kwantowego

Oszacowanie drugiej wartości własnej odwzorowania kwantowego

Show full item record

dc.contributor.author Białończyk, Michał [SAP14020170] pl
dc.date.accessioned 2018-08-07T10:54:00Z
dc.date.available 2018-08-07T10:54:00Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56150
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Oszacowanie drugiej wartości własnej odwzorowania kwantowego pl
dc.title.alternative Estimation of the second largest eigenvalue of the quantum channel pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 169-182 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 181-182 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+%C5%9Bcis%C5%82e+16+1+2018/ff2744de-335f-4e51-80d2-7944937318f3#page=169 pl
dc.abstract.pl W teorii informacji kwantowej dyskretna ewolucja otwartego układu kwantowego jest opisywana tzw. kanałem kwantowym - w przestrzeni skończenie wymiarowej kanał taki jest opisywany macierzą, której promień spektralny wynosi 1 i która posiada punkt stały. Jeżeli wartość własna jest niezdegenerowana, to każdy stan po wielokrotnym zastosowaniu kanału do niego zbiega - szybkość zbieżności jest określona przez wartość własną λ2 o największym module mniejszym od 1. W artykule dowodzimy oszacowania na tę wartość własną, korzystając z twierdzenia Brauera znanego z teorii macierzy. pl
dc.abstract.en In theory of quantum information, discrete evolution of an open quantum system is described by a quantum channel - in finite dimensional space every channel has fixed point, and can be represented as a matrix with spectral radius equal 1. If the eigenvalue 1 is nondegenerate, then for every initial state multiple action of a channel converges to this unique fixed point exponentially fast. The rate of convergence is given by the eigenvalue λ2 with the largest modulus not bigger then 1. In this paper we derive an upper-bound for this eigenvalue using the Brauer theorem known from the matrix theory. pl
dc.subject.pl odwzorowanie kwantowe pl
dc.subject.pl macierz gęstości pl
dc.subject.pl asymptotyczna ewolucja układu kwantowego pl
dc.subject.en quantum map pl
dc.subject.en density matrix pl
dc.subject.en asymptotic evolution pl
dc.description.number 16 (1) pl
dc.identifier.doi 10.12797/ZNTDSC.09.2018.16.02 pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-07 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska