Jagiellonian University Repository

Paradoks dychotomii

Paradoks dychotomii

Show full item record

dc.contributor.author Bielińska, Marta Emilia pl
dc.date.accessioned 2018-08-07T10:33:42Z
dc.date.available 2018-08-07T10:33:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56149
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Paradoks dychotomii pl
dc.title.alternative Dichotomy paradox pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-168 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 167-168 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+%C5%9Bcis%C5%82e+16+1+2018/ff2744de-335f-4e51-80d2-7944937318f3#page=153 pl
dc.abstract.pl Paradoksy Zenona z Elei dotyczące ruchu są tematem żywych debat. Część autorów uważa, iż zostały one rozwiązane, wciąż jednak można usłyszeć głosy mówiące o ich problematycznym charakterze. W tym tekście zostaną przywołane przykładowe rozwiązania z literatury, a spośród nich część zostanie poddana krytyce. Na koniec przywołamy kwantowy efekt Zenona jako interesujący głos w dyskusji i jedną z dróg rozwiązania paradoksu dychotomii. pl
dc.abstract.en Zenon's Paradoxes about the motion are issue that generate heated debates up to today. Some of the authors claims that that paradoxes are solved, but there are also few of them who maintain that there still remain problematic. In this article there will be recalled exemplary solutions from the literature. Part of them will be criticized. Finally there will be recalled quantum Zeno's effect - as an important message in the debate and one of the ways of solving Dichotomy paradox. pl
dc.subject.pl paradoksy Zenona pl
dc.subject.pl dychotomia pl
dc.subject.pl nieskończoność pl
dc.subject.pl kwantowy efekt Zenona pl
dc.subject.en Zeno's paradoxes pl
dc.subject.en Dichotomy pl
dc.subject.en infinity pl
dc.subject.en quantum Zeno effect pl
dc.description.number 16 (1) pl
dc.identifier.doi 10.12797/ZNTDSC.09.2018.16.01 pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-07 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska