Jagiellonian University Repository

Zmowa jako instrument zwalczania terroryzmu na przykładzie konfliktu w Irlandii Północnej

pcg.skipToMenu

Zmowa jako instrument zwalczania terroryzmu na przykładzie konfliktu w Irlandii Północnej

Show full item record

dc.contributor.author Marcinowski, Maciej pl
dc.date.accessioned 2018-08-07T09:18:35Z
dc.date.available 2018-08-07T09:18:35Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56147
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zmowa jako instrument zwalczania terroryzmu na przykładzie konfliktu w Irlandii Północnej pl
dc.title.alternative Collusion as an instrument of counter-terrorism : on example of the troubles pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 141-160 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 159-160 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+20_1_2018/4ef95e1c-f115-472f-886b-2c6d6b724992#page=141 pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest zmowa pomiędzy brytyjskimi siłami bezpieczeństwa a lojalistycznymi organizacjami paramilitarnymi interpretowana jako narzędzie zwalczania terroryzmu, które wykorzystano w konflikcie północnoirlandzkim. Celem pracy jest wykazanie, że zmowa prowadzi do skutków negatywnych, między innymi może tworzyć warunki dla funkcjonowania seryjnych i masowych morderców pod osłoną państwa. pl
dc.abstract.en The subject of this article is the analysis of collusion - between British security forces and loyalist paramilitaries - as an instrument of counter-terrorism used during the Troubles in Northern Ireland. The goal is to demonstrate that collusion causes negative effects, among others that collusion can lead to the activity of serial and mass murderers under the state cover. pl
dc.subject.pl Irlandia Północna pl
dc.subject.pl zmowa pl
dc.subject.pl the Troubles pl
dc.subject.pl konflikt pl
dc.subject.pl terroryzm pl
dc.subject.pl MI5 pl
dc.subject.pl UDA pl
dc.subject.pl IRA pl
dc.subject.pl Zjednoczone Królestwo pl
dc.subject.en Northern Ireland pl
dc.subject.en collusion pl
dc.subject.en the Troubles pl
dc.subject.en conflict pl
dc.subject.en terrorism pl
dc.subject.en MI5 pl
dc.subject.en UDA pl
dc.subject.en IRA pl
dc.subject.en United Kingdom pl
dc.description.number 20 (1) pl
dc.identifier.doi 10.12797/ZNTDSP.09.2018.20.08 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-07 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska