Jagiellonian University Repository

Perswazyjna funkcja poszczególnych typów postaci występujących w reklamach społecznych

pcg.skipToMenu

Perswazyjna funkcja poszczególnych typów postaci występujących w reklamach społecznych

Show full item record

dc.contributor.author Wójciuk, Anna pl
dc.date.accessioned 2018-08-07T08:17:54Z
dc.date.available 2018-08-07T08:17:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56143
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Perswazyjna funkcja poszczególnych typów postaci występujących w reklamach społecznych pl
dc.title.alternative Type of the persons, which occurs in the social advertisements pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-82 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 82 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+20_1_2018/4ef95e1c-f115-472f-886b-2c6d6b724992#page=63 pl
dc.abstract.pl Reklama jest komunikatem perswazyjnym posiadającym określonego nadawcę. Wyróżnia się dwa typy nadawcy komunikatu reklamowego. Jest nim podmiot zlecający utworzenie danej reklamy oraz osoba w niej występująca. Przedmiotem mojego zainteresowania jest osoba występująca w reklamie społecznej. W niniejszym artykule wskazuję wybrane typy postaci, które pojawiają się w reklamach społecznych, oraz opisuję, w jaki sposób osoba występująca w przekazie społecznym wpływa na perswazyjność tego rodzaju komunikatu. Analizowany materiał badawczy obejmuje filmy reklamowe. pl
dc.abstract.en The advertisement has a sender. This problem is more complicated, because the researchers indicate two types of sender of the advertisement. The sender are people, which order to create the advertisement and person, which occurs in the advertisement. The main objective of this article is person, which occurs in the social advertisement. In this article the author describes type of persons, which occur in the social advertisement. The author of the article describes persuasive function of the person, which occur in the social advertisement. The subject of the research are advertising films. pl
dc.subject.pl reklama pl
dc.subject.pl reklama społeczna pl
dc.subject.pl nadawca reklamy pl
dc.subject.pl osoba występująca w reklamie pl
dc.subject.pl perswazja pl
dc.subject.en advertisement pl
dc.subject.en social advertisement pl
dc.subject.en sender of the advertisement pl
dc.subject.en person, which occurs in the advertisement pl
dc.subject.en persuasion pl
dc.description.number 20 (1) pl
dc.identifier.doi 10.12797/ZNTDSP.09.2018.20.04 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-07 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska