Jagiellonian University Repository

Altered thymic differentiation and modulation of arthritis by invariant NKT cells expressing mutant ZAP70

pcg.skipToMenu

Altered thymic differentiation and modulation of arthritis by invariant NKT cells expressing mutant ZAP70

Show full item record

dc.contributor.author Zhao, Meng pl
dc.contributor.author Svensson, Mattias N. D. pl
dc.contributor.author Venken, Koen pl
dc.contributor.author Chawla, Ashu pl
dc.contributor.author Liang, Shu pl
dc.contributor.author Engel, Isaac pl
dc.contributor.author Mydel, Piotr [SAP14019835] pl
dc.contributor.author Day, Jeremy pl
dc.contributor.author Elewaut, Dirk pl
dc.contributor.author Bottini, Nunzio pl
dc.contributor.author Kronenberg, Mitchell pl
dc.date.accessioned 2018-08-06T12:51:46Z
dc.date.available 2018-08-06T12:51:46Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56133
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Altered thymic differentiation and modulation of arthritis by invariant NKT cells expressing mutant ZAP70 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 9 pl
dc.identifier.doi 10.1038/s41467-018-05095-7 pl
dc.identifier.eissn 2041-1723 pl
dc.title.journal Nature Communications pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Mikrobiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 2627 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 45


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa