Jagiellonian University Repository

Czy Dygasiński to "polski Kipling"? : o niejednoznacznych granicach ludzko-zwierzęcych podziałów w literackich światach Adolfa Dygasińskiego i Rudyarda Kiplinga

pcg.skipToMenu

Czy Dygasiński to "polski Kipling"? : o niejednoznacznych granicach ludzko-zwierzęcych podziałów w literackich światach Adolfa Dygasińskiego i Rudyarda Kiplinga

Show full item record

dc.contributor.author Moroz, Agata pl
dc.date.accessioned 2018-08-06T10:50:53Z
dc.date.available 2018-08-06T10:50:53Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56129
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czy Dygasiński to "polski Kipling"? : o niejednoznacznych granicach ludzko-zwierzęcych podziałów w literackich światach Adolfa Dygasińskiego i Rudyarda Kiplinga pl
dc.title.alternative Dygasiński - "the Polish Kipling"? : on the vague boundaries between the human and non-human in Adolf Dygasiński and Rudyard Kipling's literary worlds pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 131-154 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 153-154 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+20_1_2018/88183dca-7241-4562-b3b3-0ce525990fa5#page=131 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł ma na celu weryfikację utrwalonego w polskim literaturoznawstwie przekonania o analogiczności pisarstwa Adolfa Dygasińskiego oraz Rudyarda Kiplinga, którzy po dziś dzień w świadomości czytelników funkcjonują przede wszystkim jako autorzy tekstów poświęconych związkom człowieka ze światem natury. Nasuwające się automatycznie skojarzenia pomiędzy oboma pisarzami sprzyjają bowiem formułowaniu pochopnych wniosków i niezbyt fortunnemu określaniu Dygasińskiego mianem "polskiego Kiplinga". Jak zostaje tu wykazane, dokładniejsza lektura ich utworów wyraźnie wskazuje na dzielące ich różnice, wynikające nie tylko z odmiennego zaplecza kulturowego, a co za tym idzie odmiennych uwarunkowań historycznych i geograficznych kształtujących światopogląd autorów, lecz także z kontrastujących ze sobą zapatrywań na kwestię relacji "ludzkiej" i "nie-ludzkiej" natury. pl
dc.abstract.en The main purpose of this paper is to verify the idea founded in Polish literary studies that the writings of Adolf Dygasiński and Rudyard Kipling can be classified as analogous. Up to this day the two authors are perceived to have been preoccupied mainly with the relationship between humans and the natural world and thus the automatic association between them fosters the formulation of superficial conclusions and the unfortunate title of "the Polish Kipling" commonly used in reference to Dygasiński. As it is exemplified here, a closer reading of their respective texts highlights numerous differences between them resulting not only from their different cultural backgrounds as well as distinct historical and geographical conditions influencing their worldviews, but also from their contrasting stances on the relationship between human and nonhuman nature. pl
dc.subject.pl Dygasiński pl
dc.subject.pl Kipling pl
dc.subject.pl natura pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl zwierzęta pl
dc.subject.pl ludzki pl
dc.subject.pl nie-ludzki pl
dc.subject.pl ekokrytyka pl
dc.subject.en Kipling pl
dc.subject.en Dygasiński pl
dc.subject.en nature pl
dc.subject.en animal pl
dc.subject.en people pl
dc.subject.en human pl
dc.subject.en non-human pl
dc.subject.en ecocritics pl
dc.description.number 20 (1) pl
dc.identifier.doi 10.12797/ZNTDH.09.2018.20.07 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-06 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska