Jagiellonian University Repository

O problemie fatum i wolnej woli w epyllionie Drakoncjusza "De raptu Helenae" ("O porwaniu Heleny")

pcg.skipToMenu

O problemie fatum i wolnej woli w epyllionie Drakoncjusza "De raptu Helenae" ("O porwaniu Heleny")

Show full item record

dc.contributor.author Cichoń, Natalia [USOS113987] pl
dc.date.accessioned 2018-08-06T10:40:12Z
dc.date.available 2018-08-06T10:40:12Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56128
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title O problemie fatum i wolnej woli w epyllionie Drakoncjusza "De raptu Helenae" ("O porwaniu Heleny") pl
dc.title.alternative On the problem of fate and free will in Dracontius' epyllion "De raptu Helenae" ("Rape of Helen") pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-130 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 128-130 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+20_1_2018/88183dca-7241-4562-b3b3-0ce525990fa5#page=107 pl
dc.abstract.pl Drakoncjusz w epyllionie De raptu Helenae zastanawia się nad źródłem zła oraz właściwą przyczyną wojny trojańskiej. Swe rozważania skupia wokół roli fatum i problemu wolnej woli oraz powiązanej z powyższymi odpowiedzialności moralnej. Koncepcję fatum poeta przeplata z różnorodnymi koncepcjami religijnymi: znajdziemy u niego signa: prodigia i auspicia, sny prorocze, osoby o wieszczych zdolnościach i wiele innych zjawisk. Dodatkowo tragediowemu ujęciu tematu nadaje formę epicką, w której zawiera liczne wizje świata: od klasycznego, pogańskiego potraktowania mitu po wpływy religii chrześcijańskiej oraz oceny z punktu widzenia prawnika. W niniejszym artykule przeanalizuję zatem pojęcie fatum i wolnej woli w starożytności oraz skonfrontuję je z oryginalną interpretacją Drakoncjusza. pl
dc.abstract.en Dracontius in his epyllion De raptu Helenae reflects on the source of evil and he seeks to find the proper cause of the Trojan War. In his reflections he focuses on the role of fate, the problem of free will and the moral responsibility. Dracontius's concept of fate is interspersed with various religious concepts - in the poem one can find signa: prodigia and auspicia, prophetic dreams, people with divine powers and many other ideas. In addition, Dracontius puts a tragic theme in an epic form, and besides that he combines many different visions together: from the classical, pagan conception of the myth to the Christian religion and also the lawyer's point of view. In this article I will analyze the idea of fate and free will in antiquity and I will confront it with Dracontius's original interpretation of the subject. pl
dc.subject.pl Drakoncjusz pl
dc.subject.pl epyllion pl
dc.subject.pl fatum pl
dc.subject.pl późny antyk pl
dc.subject.pl wolna wola pl
dc.subject.pl wojna trojańska pl
dc.subject.en Dracontius pl
dc.subject.en epyllion pl
dc.subject.en fatum pl
dc.subject.en late antiquity pl
dc.subject.en free will pl
dc.subject.en Trojan war pl
dc.description.number 20 (1) pl
dc.identifier.doi 10.12797/ZNTDH.09.2018.20.06 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-06 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska