Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Transplantable melanomas in hamsters and gerbils as models for human melanoma : sensitization in melanoma radiotherapy : from animal models to clinical trials

Transplantable melanomas in hamsters and gerbils as ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska