Jagiellonian University Repository

Grzegorz Ciechowski : obywatel

pcg.skipToMenu

Grzegorz Ciechowski : obywatel

Show full item record

dc.contributor.author Mańczyk, Łukasz [USOS122963] pl
dc.date.accessioned 2018-08-06T10:26:41Z
dc.date.available 2018-08-06T10:26:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56126
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Grzegorz Ciechowski : obywatel pl
dc.title.alternative Grzegorz Ciechowski : the citizen pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-86 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 85-86 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+20_1_2018/88183dca-7241-4562-b3b3-0ce525990fa5#page=59 pl
dc.abstract.pl Przygotowanie niniejszej publikacji jest elementem pracy nad trzyczęściowym założeniem "Teksty - wersje - apokryfy", publikowanym w kolejnych fragmentach. W ramach pierwszej części autor skupia się na klasycznej, bachelardowskiej, analizie motywów, wybierając kilka z nich (jak polityka, erotyka oraz samotność) i próbując za ich pomocą opowiedzieć osobę lidera Republiki, mającą status śpiewającego literata. Część druga to analiza i porównanie poświęconych mu narracji książkowych o charakterze reportażowym, naukowym, fabularnym oraz osobistym. Część trzecia to eksperyment z możliwością czytania Ciechowskiego inaczej, niż czyniono to dotychczas. Publikowany w "Zeszytach Naukowych" artykuł Grzegorz Ciechowski, obywatel koncentruje się na politycznych wątkach autora Nowych sytuacji i analizie wybranych działań performatywnych w tym obszarze. pl
dc.abstract.en This publication is an element of three part construction "Texts - versions - apocrypha". "Texts" are constructed on Gaston Bachelard method focused on motives like politics, erotic and loneliness. "Versions" is the analysis and comparison of all published book narrations about Grzegorz Ciechowski. "Apocrypha" is an experiment, how to analyze Grzegorz Ciechowski's creation in different ways than before. This article "Grzegorz Ciechowski, the citizen" concentrates on politic motives of Grzegorz Ciechowski's discography and bibliography. It is supplemented by description of some performative activities connected with politics. pl
dc.subject.pl Grzegorz Ciechowski pl
dc.subject.pl Republika pl
dc.subject.pl Rzeczpospolita pl
dc.subject.pl PRL pl
dc.subject.pl polityka pl
dc.subject.pl Res Publica pl
dc.subject.pl Jann Castor pl
dc.subject.pl Paweł Dunin-Wąsowicz pl
dc.subject.pl Atol Bikini pl
dc.subject.pl próba atomowa pl
dc.subject.pl Julian Kornhauser pl
dc.subject.pl Nowa Fala pl
dc.subject.pl Lawa pl
dc.subject.pl Adam Mickiewicz pl
dc.subject.pl Wojciech Mann pl
dc.subject.pl Krzysztof Materna pl
dc.subject.pl Andrzej Lepper pl
dc.subject.pl Łukasz Mańczyk pl
dc.subject.en Grzegorz Ciechowski pl
dc.subject.en Republika pl
dc.subject.en republic pl
dc.subject.en PRL pl
dc.subject.en policy pl
dc.subject.en Res Publica pl
dc.subject.en Jann Castor pl
dc.subject.en Paweł Dunin-Wąsowicz pl
dc.subject.en atoll Bikini pl
dc.subject.en atomic test pl
dc.subject.en Julian Kornhauser pl
dc.subject.en New Wave pl
dc.subject.en Bench pl
dc.subject.en Adam Mickiewicz pl
dc.subject.en Wojciech Mann pl
dc.subject.en Krzysztof Materna pl
dc.subject.en Andrzej Lepper pl
dc.subject.en Łukasz Mańczyk pl
dc.description.number 20 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-06 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska