Jagiellonian University Repository

Canine respiratory coronavirus employs caveolin-1-mediated pathway for internalization to HRT-18G cells

pcg.skipToMenu

Canine respiratory coronavirus employs caveolin-1-mediated pathway for internalization to HRT-18G cells

Show full item record

dc.contributor.author Szczepański, Artur [USOS97970] pl
dc.contributor.author Owczarek, Katarzyna [USOS111325] pl
dc.contributor.author Milewska, Aleksandra [SAP14000316] pl
dc.contributor.author Baster, Zbigniew [USOS147715] pl
dc.contributor.author Rajfur, Zenon [SAP14007955] pl
dc.contributor.author Mitchell, Judy A. pl
dc.contributor.author Pyrć, Krzysztof [SAP11019543] pl
dc.date.accessioned 2018-08-06T09:41:59Z
dc.date.available 2018-08-06T09:41:59Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0928-4249 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56121
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Canine respiratory coronavirus employs caveolin-1-mediated pathway for internalization to HRT-18G cells pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 49 pl
dc.identifier.doi 10.1186/s13567-018-0551-9 pl
dc.identifier.eissn 1297-9716 pl
dc.title.journal Veterinary Research pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Mikrobiologii pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 55 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 50


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska