Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Canine respiratory coronavirus employs caveolin-1-mediated pathway for internalization to HRT-18G cells

Canine respiratory coronavirus employs caveolin-1-mediated ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska