Jagiellonian University Repository

Wpływ międzypłciowej luki płacowej na wydajność pracy

pcg.skipToMenu

Wpływ międzypłciowej luki płacowej na wydajność pracy

Show full item record

dc.contributor.author Gomółka, Agata [USOS98800] pl
dc.date.accessioned 2018-08-01T13:46:15Z
dc.date.available 2018-08-01T13:46:15Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56116
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ międzypłciowej luki płacowej na wydajność pracy pl
dc.title.alternative The impact of a gender pay gap on labor productivity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 161-174 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 172-173 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+20_1_2018/4ef95e1c-f115-472f-886b-2c6d6b724992#page=161 pl
dc.abstract.pl Celem prezentowanego artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2015 oraz jej wpływu na wydajność pracy. Struktura opracowania przedstawia się następująco: w pierwszej części artykułu znajdziemy ogólną charakterystykę międzypłciowej luki płacowej oraz propozycję jej zmierzenia; następnie zaprezentowano opisową analizę przestrzennego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; w kolejnej części przedstawiono wyniki statystycznych analiz oddziaływania luki płacowej na wydajność pracy. Na końcu opracowania zamieszczono podsumowanie i wnioski. Zastosowanymi metodami badawczymi są studia literaturowe oraz analiza danych statystycznych udostępnionych przez Eurostat oraz Europejską Komisję Gospodarczą za lata 2006-2015. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to analyze territorial differentiation of the gender pay gap in selected European Union countries in 2006-2015 and its impact on labor productivity. The structure of the study is as follows: The first part of the article presents the general characteristics of the gender pay gap and a proposal for measuring it. Next, a descriptive analysis of the territorial differentiation of the gender pay gap in selected countries of the European Union is presented. The following part of the article presents the results of statistical analysis of the impact of the gender pay gap on labor productivity. The study ends with a summary and conclusions drawn from previous considerations. The applied research methods are literature studies and analysis of statistical data made available by Eurostat and UNECE for the years 2006-2015. pl
dc.subject.pl międzypłciowa luka płacowa pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl wydajność pracy pl
dc.subject.en gender pay gap pl
dc.subject.en European Union pl
dc.subject.en labor productivity pl
dc.description.number 20 (1) pl
dc.identifier.doi 10.12797/ZNTDS P .09.2018.20.09 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska