Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z II Kongresu Edukacji Medialnej : "Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów - nowe formy zachowań społecznych i kulturowych", Lublin, 17-18 października 2016 r.

Sprawozdanie z II Kongresu Edukacji Medialnej : ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska