Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z II Kongresu Edukacji Medialnej : "Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów - nowe formy zachowań społecznych i kulturowych", Lublin, 17-18 października 2016 r.

Sprawozdanie z II Kongresu Edukacji Medialnej : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska