Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Administracyjne postępowanie uproszczone : ocena rozwiązań przyjętych w nowelizacji k.p.a. z 7 kwietnia 2017 r. i pewne propozycje de lege ferenda

Administracyjne postępowanie uproszczone : ocena ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach