Jagiellonian University Repository

Kątski Apolinary

Kątski Apolinary

Show full item record

dc.contributor.author Suchowiejko, Renata [SAP11016790] pl
dc.date.accessioned 2018-07-23T07:18:45Z
dc.date.available 2018-07-23T07:18:45Z
dc.date.created 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56044
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kątski Apolinary pl
dc.title.alternative Контский Аполлинарий Григорьевич pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.place Kraków pl
dc.description.additional Hasło w Encyklopedii "Polski Petersburg". Również w j. ros.: Энциклопедия "Польский Петербург", http://www.polskipetersburg.ru/ pl
dc.identifier.weblink http://www.polskipetersburg.pl/hasla/katski-apolinary pl
dc.contributor.institution Międzynarodowe Centrum Kultury pl
dc.date.accession 2018-06-26 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Muzykologii pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original CC BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska