Jagiellonian University Repository

Gry wideo w środowisku rodzinnym : diagnoza i rekomendacje

Gry wideo w środowisku rodzinnym : diagnoza i rekomendacje

Show full item record

dc.contributor.author Gałuszka, Damian [USOS238238] pl
dc.date.accessioned 2018-07-20T12:31:27Z
dc.date.available 2018-07-20T12:31:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65705-37-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56010
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Gry wideo w środowisku rodzinnym : diagnoza i rekomendacje pl
dc.title.alternative Video games in the family environment : diagnosis and recommendations pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner pl
dc.description.physical 254 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 231-244 pl
dc.identifier.weblink https://www.researchgate.net/publication/321315613 pl
dc.abstract.pl Zasadniczym celem tej książki jest pokazanie gier wideo jako medium, które odpowiednio wykorzystane oferuje czas "dla nas", tzn. wspólny czas dzieci i rodziców, który z pewnością nie jest zmarnowany. Odnosząc się do problemu badawczego niniejszej pracy, stwierdzić można, że rozważanym przeze mnie istotnym obszarem jest sfera życia rodzinnego, a proponowane w kolejnych rozdziałach rozwiązania wynikają z refleksji nad codziennymi zmaganiami wybranych rodzin w wychowywaniu grających w gry elektroniczne dzieci. Te rozważania są efektem przede wszystkim moich własnych badań terenowych, które zrealizowałem w grupie rodzin dorastających graczy. Natomiast w wymiarze praktycznym projekt ten zawiera szereg zaleceń, które powinny umożliwić rodzicom osiągnięcie pewnych korzyści, na przykład lepszej komunikacji z grającym dzieckiem czy głębszego zrozumienia specyfiki gier wideo i ich wpływu na odbiorcę. pl
dc.subject.pl gry wideo pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl socjalizacja pl
dc.subject.pl edukacja medialna pl
dc.subject.pl szkoła pl
dc.subject.pl cyfrowe rodzicielstwo pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl kultura cyfrowa pl
dc.description.publication 11 pl
dc.date.accession 2018-07-20 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska