Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Funkcja gwary w tekścieAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kurek Halina

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kurek Halina

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kurek Halina