Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gry wideo wobec problemu seksizmu : próba netnograficznej analizy na przykładzie wybranych dyskusji internetowych

Gry wideo wobec problemu seksizmu : próba netnograficznej ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska