Jagiellonian University Repository

Gold farming : wstępna rozprawa na podstawie studium przypadku polskiego gold farmera

pcg.skipToMenu

Gold farming : wstępna rozprawa na podstawie studium przypadku polskiego gold farmera

Show full item record

dc.contributor.author Gałuszka, Damian [USOS238238] pl
dc.date.accessioned 2018-07-19T13:45:47Z
dc.date.available 2018-07-19T13:45:47Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2081-1446 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55977
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Gold farming : wstępna rozprawa na podstawie studium przypadku polskiego gold farmera pl
dc.title.alternative Gold farming : preliminary dissertation on the basis of Polish gold farmer case study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-109 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 107-109 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/117/pk12 pl
dc.abstract.pl W niniejszym tekście omówione zostało zjawisko gold farmingu. Gold farming to praktyka polegająca na zarabianiu realnych pienię‑ dzy w  przestrzeni wirtualnej. Podejmują ją najczęściej gracze gier MMORPG, czyli komputerowych gier fabularnych rozgrywanych w  trybie wieloosobowym. Gromadząc wirtualną walutę lub cyfrowe przedmioty, nabywają oni dobra, których wartość może być mierzona w prawdziwych pieniądzach. Poprzez komercjalizację własnej zaba‑ wy, gold farmerzy łączą praktyki ludyczne z pracą. Rozważania pogłę‑ bia studium przypadku polskiego gold farmera pl
dc.abstract.en In this text there will be discussed the phenomenon of gold farming. It is the practice of earning real money in virtual space, most frequently taken by MMORPG players, that is computer role‑playing games played in multiplayer mode. By collecting a virtual currency or digital items, they acquire goods, which value can be measured in real money. Through the commercialization of their own play, gold farmers com‑ bine ludic practices with work. Considerations are deepened by the case study of Polish gold farmer. pl
dc.subject.pl gold farming pl
dc.subject.pl wirtualne światy pl
dc.subject.pl gry sieciowe pl
dc.subject.pl MMORPG pl
dc.subject.pl World of Warcraft pl
dc.subject.pl gospodarka cyfrowa pl
dc.subject.en gold farming pl
dc.subject.en virtual worlds pl
dc.subject.en online games pl
dc.subject.en MMORPG pl
dc.subject.en World of Warcraft pl
dc.subject.en digital economy pl
dc.description.number 1 (12) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Perspektywy Kultury pl
dc.title.volume Przestrzeń pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-30 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa