Jagiellonian University Repository

Wójtowie a mieszkańcy gmin : oczekiwania, możliwości, praktyka : analiza przypadku

Wójtowie a mieszkańcy gmin : oczekiwania, możliwości, ...

Show full item record

dc.contributor.author Sobczyk, Marcin [USOS160442] pl
dc.contributor.editor Piróg, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2018-07-19T08:12:52Z
dc.date.available 2018-07-19T08:12:52Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7688-479-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55972
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wójtowie a mieszkańcy gmin : oczekiwania, możliwości, praktyka : analiza przypadku pl
dc.title.alternative Village Majors and the residents of these municipalities : expectations, possibilities, practice : case study analysis pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos" pl
dc.description.physical 177-192 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 190-192 pl
dc.identifier.weblink https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14198 pl
dc.abstract.pl Problematyka pracy dotyczy ukazania mechanizmów odpowiedzialnych za relacje zachodzące między wójtem wybranej gminy a jego potencjalnymi wyborcami. Owe relacje skupione są zarówno wokół kwestii formalnych, związanych z kompetencjami wójta jako organu władzy terytorialnej, jak i nieformalnych, dotyczących szerszego kontekstu życia publicznego. Materiał źródłowy do analizy powyższych kwestii stanowią wywiady pogłębione (IDI), przeprowadzane przez autora z wójtem oraz mieszkańcami gminy. Wyniki przedstawionych w tej pracy badań są analizowane w ramach teoretycznych neoinstytucjonalizmu. pl
dc.abstract.en This article presents the mechanisms which are responsible for the relationship between the mayor of a selected commune and his potential electorate. Those relations concern the formal and informal issues. Formal issues relate to the competence of a mayor as a representative of local authorities. Informal issues refer to the context of public life. The method of in-depth interviews is a source material for the analysis of those matters. These interviews were conducted by the author of this article with a mayor and inhabitants of a selected commune. Neoinstitutionalism is the theoretical basis of this article. pl
dc.subject.pl wójt pl
dc.subject.pl wyborcy pl
dc.subject.pl gmina pl
dc.subject.pl wybory pl
dc.subject.pl neoinstytucjonalizm pl
dc.subject.en mayor pl
dc.subject.en electorate pl
dc.subject.en commune pl
dc.subject.en elections pl
dc.subject.en neoinstitutionalism pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Oblicza polskiej samorządności : wyzwania i praktyki rządzenia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 195; liczba arkuszy wydawniczych 10; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska