Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wójtowie a mieszkańcy gmin : oczekiwania, możliwości, ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Piróg, Tomasz
Sobczyk Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Piróg, Tomasz
Sobczyk Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Piróg, Tomasz
Sobczyk Marcin