Jagiellonian University Repository

Resilience, self-esteem, and body attitude in women from early to late adulthood

Resilience, self-esteem, and body attitude in women ...

Show full item record

dc.contributor.author Izydorczyk, Bernadetta [SAP14022155] pl
dc.contributor.author Rąba, Monika pl
dc.contributor.author Sitnik-Warchulska, Katarzyna [SAP14026976] pl
dc.date.accessioned 2018-07-16T09:33:22Z
dc.date.available 2018-07-16T09:33:22Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2353-4184 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55940
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Resilience, self-esteem, and body attitude in women from early to late adulthood pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 193-206 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Resilience-self-esteem-and-body-attitude-in-women-from-early-to-late-adulthood,74,32381,1,1.html pl
dc.subject.en resilience pl
dc.subject.en mental resources pl
dc.subject.en body image pl
dc.subject.en self-esteem pl
dc.subject.en attitude towards body pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.5114/hpr.2018.74698 pl
dc.identifier.eissn 2353-5571 pl
dc.title.journal Health Psychology Report pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-06-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa