Jagiellonian University Repository

Posągi jako źródła nowej epistemologii (przypadek Michela Serresa)

pcg.skipToMenu

Posągi jako źródła nowej epistemologii (przypadek Michela Serresa)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska