Jagiellonian University Repository

Jak zapraszać do rozwoju? : o trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach

Jak zapraszać do rozwoju? : o trudnościach w stosowaniu ...

Show full item record

dc.contributor.author Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.date.accessioned 2018-07-12T09:43:17Z
dc.date.available 2018-07-12T09:43:17Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1897-6557 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55916
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Jak zapraszać do rozwoju? : o trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach pl
dc.title.alternative How to invite to development? : on the difficulties of a pplying dialogical evaluation in Polish schools pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 231-243 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 240-243 pl
dc.identifier.weblink http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/page/pl/cms/biezacy-numer/ pl
dc.abstract.pl Prowadzone obowiązkowo od 2009 roku ewaluacje zewnętrzne i wewnętrzne w szkołach budzą wiele kontrowersji. Toczą się spory teoretyków i praktyków o koncepcje, metodologie, jakość badań, ich wykonawców, przydatność. Czy i jaka ewaluacja edukacyjna jest możliwa dzisiaj? W artykule przedstawiono dylematy związane z wykorzystaniem koncepcji ewaluacji dialogicznej w oświacie. Skoncentrowano się na wybranych barierach dotyczących prowadzenia ewaluacji zewnętrznej przez nadzór pedagogiczny, ocenie jej przydatności do rozwoju szkoły, trudnościach ulokowanych w samej koncepcji ewaluacji dialogicznej w kontekście kulturowym oraz czynnikach związanych z rynkiem edukacyjnym. pl
dc.abstract.en The external and internal evaluations in schools that have been carried out obligatorily since 2009, rise many controversies. Theoreticians and practitioners argue over the concepts, methodologies, research quality, the executors and usefulness. Is evaluation possible today? And what kind of evaluation? The articles discusses the dilemmas connected to applying the concept of dialogical evaluation in education. It deals with some selected barriers in carrying out external evaluation by the pedagogical supervision, the assessment of its usefulness for school’s development, the difficulties located in the concept of dialogical evaluation in cultural context itself and the factors connected to the educational market. pl
dc.subject.pl metodologia badań pl
dc.subject.pl bariery w ewaluacji pl
dc.subject.pl ewaluacja dialogiczna pl
dc.subject.pl ewaluacja edukacyjna pl
dc.subject.pl ewaluacja wewnętrzna pl
dc.subject.pl ewaluacja zewnętrzna pl
dc.subject.pl nadzór pedagogiczny pl
dc.subject.en research methodology pl
dc.subject.en barriers in evaluation pl
dc.subject.en dialogical evaluation pl
dc.subject.en educational evaluation pl
dc.subject.en internal evaluation pl
dc.subject.en external evaluation pl
dc.subject.en pedagogical supervision pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.journal Przegląd Pedagogiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)