Jagiellonian University Repository

Sesja terenowa D : epikratoniczne osady kredy opolskiej : przykład basenu sedymentacyjnego w warunkach klimatu supercieplarnianego

pcg.skipToMenu

Sesja terenowa D : epikratoniczne osady kredy opolskiej : przykład basenu sedymentacyjnego w warunkach klimatu supercieplarnianego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska