Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sesja terenowa D : epikratoniczne osady kredy opolskiej : przykład basenu sedymentacyjnego w warunkach klimatu supercieplarnianego

Sesja terenowa D : epikratoniczne osady kredy opolskiej ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska