Jagiellonian University Repository

Substrate specificity of human MCPIP1 endoribonuclease

pcg.skipToMenu

Substrate specificity of human MCPIP1 endoribonuclease

Show full item record

dc.contributor.author Wilamowski, Mateusz [SAP14017184] pl
dc.contributor.author Górecki, Andrzej [SAP11017621] pl
dc.contributor.author Dziedzicka-Wasylewska, Marta [SAP11019137] pl
dc.contributor.author Jura, Jolanta [SAP11017456] pl
dc.date.accessioned 2018-07-09T14:26:31Z
dc.date.available 2018-07-09T14:26:31Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55827
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Substrate specificity of human MCPIP1 endoribonuclease pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 8 pl
dc.identifier.doi 10.1038/s41598-018-25765-2 pl
dc.identifier.eissn 2045-2322 pl
dc.title.journal Scientific Reports pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Ogólnej pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Fizycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 7381 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa