Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskie "głuchy" i "głupi" a łacińskie "absurdus" "absurdalny" : głos w dyskusji

Polskie "głuchy" i "głupi" a łacińskie "absurdus" ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Stachowski, Marek [SAP11010785] pl
dc.date.accessioned 2015-04-23T10:47:02Z
dc.date.available 2015-04-23T10:47:02Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1896-2122 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5578
dc.language pol pl
dc.title Polskie "głuchy" i "głupi" a łacińskie "absurdus" "absurdalny" : głos w dyskusji pl
dc.title.alternative Polish "głuchy" "deaf " and "głupi" "stupid" versus Latin "absurdus" "absurd" : a contribution to the discussion pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-132 pl
dc.identifier.weblink http://www2.filg.uj.edu.pl/ifo/kjasis/~stachowski.marek/store/pub/2012%20Gluchy,%20glupi,%20absurdus.pdf pl
dc.abstract.en This author makes some remarks concerning a study by E. Rudnicka (2011), esp. the problem of the morphological structure of Latin absurdus ‘absurd’ vs. surdus ‘deaf ’ and the semantic proportion between ‘deaf ’ and ‘stupid’. The problem doubtless deserves a closer investigation, considering the fact that it occurs in some non-Slavonic languages, too, as well as that the semantic evolution has produced also some other meanings like Middle High German top ‘mad, rabid’ ~ English dumb, or, in non-IE languages: Tuvinian düley ‘deaf ’ ~ Tofalar düley ‘calm, quiet’ ~ Chagatay düley ‘stupid’ = Middle Turkic tülek ‘blind’ pl
dc.subject.en etymology pl
dc.subject.en semantic evolution pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 (13) pl
dc.identifier.eissn 2392-1226 pl
dc.title.journal LingVaria pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-23 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 8


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach