Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

An integrative description of Macrobiotus hannae sp. nov. (Tardigrada : Eutardigrada : Macrobiotidae : hufelandi group) from Poland

An integrative description of Macrobiotus hannae sp. ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska