Jagiellonian University Repository

O wyborze między "nie istnieję" a "nie istnieje się" i o "drodze do ciał wskrzeszania" : powrót do początku i próby zmienienia świata w "Lodzie" Jacka Dukaja

O wyborze między "nie istnieję" a "nie istnieje się" ...

Show full item record

dc.contributor.author Błaszkowska, Marta [USOS96505] pl
dc.contributor.editor Błaszkowska, Marta [USOS96505] pl
dc.contributor.editor Kuster, Maciej pl
dc.contributor.editor Pisarek, Izabela [USOS117653] pl
dc.date.accessioned 2018-07-06T09:23:03Z
dc.date.available 2018-07-06T09:23:03Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942943-1-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55728
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title O wyborze między "nie istnieję" a "nie istnieje się" i o "drodze do ciał wskrzeszania" : powrót do początku i próby zmienienia świata w "Lodzie" Jacka Dukaja pl
dc.title.alternative Choice between "I don’t exist" and "I am not existed" and "way to the resurrection" : back to beginnings and trying to change the world in Jacek Dukaj’s "Lód" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Inicjatywa Humanistyczna "Babel" pl
dc.description.physical 55-69 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink https://ihbabel.files.wordpress.com/2016/04/e_b_poczc485tek.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia omówienie wątków z powieści Jacka Dukaja Lód pod kątem ich związków z tematyką powrotu do początku i tworzenia nowego świata. Dukaj, będąc pisarzem science fiction, w większości swoich tekstów próbuje reinterpretować kategorię człowieczeństwa - w Lodzie natomiast te próby są bardzo silne. W powieści pojawiają się motywy takie jak nawiązanie do filozofii Mikołaja Fiodorowa, ideologicznego ojca transhumanizmu; w innych miejscach widoczne są nawiązania do różnych koncepcji filozoficznych, na przykład poprzez zanegowanie opozycji żywy - martwy (czy nawet istniejący - nieistniejący) czy też rozważania na temat roli języka. Te tematy - i inne sygnalizowane w artykule - stanowią części literackiej wizji nowego człowieka, nowego człowieczeństwa i nowego świata. pl
dc.abstract.en The paper analyzes the novel Lód, written by Jacek Dukaj, in terms of its links with the ideas of back to beginning and “new world”. Dukaj, as a science fiction writer, in most of his works try to reinterpret the category of humanity. In Lód, however, these attempts are strong. In the novel appear some unambiguous signs, such as a reference to Nikolai Fyodorov, the ideological father of transhumanism. In other places of the novel we can find issues connected with philosophical thoughts e.g. the negation of the opposition alive - dead (and even existing - non-existing) or conditionality of primordial role of language and the human mind. All of these issues - and much more discussed in this article - are parts of the literary vision of new human, new humanity and new world. pl
dc.subject.pl Jacek Dukaj pl
dc.subject.en Jacek Dukaj pl
dc.description.series Seria Wydawnicza Babel; t. 1 pl
dc.description.publication 0,83 pl
dc.title.container Początek pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)