Jagiellonian University Repository

O stosunkach bułgarsko-jugosłowiańskich 1919-1923 (w świetle polskich raportów dyplomatycznych)

O stosunkach bułgarsko-jugosłowiańskich 1919-1923 ...

Show full item record

dc.contributor.author Stawowy-Kawka, Irena [SAP11011575] pl
dc.date.accessioned 2018-07-05T08:55:18Z
dc.date.available 2018-07-05T08:55:18Z
dc.date.issued 1986 pl
dc.identifier.issn 0023-5903 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55648
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title O stosunkach bułgarsko-jugosłowiańskich 1919-1923 (w świetle polskich raportów dyplomatycznych) pl
dc.title.alternative On Bulgarian-Yugoslav 1919-1923 relations (in the light of Polish diplomatic reports) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1015-1033 pl
dc.subject.pl Bułgaria 20 w. pl
dc.subject.pl Jugosławia 20 w. pl
dc.subject.pl Polska 20 w. pl
dc.subject.pl stosunki bułgarsko-jugosłowiańskie pl
dc.subject.pl dyplomacja polska pl
dc.description.volume 93 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2451-1315 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)