Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Doktryna TrumanaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Patek Artur
Rydel Jan
Węc Janusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Patek Artur
Rydel Jan
Węc Janusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Patek Artur
Rydel Jan
Węc Janusz