Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Circulating ectosomes : determination of angiogenic microRNAs in type 2 diabetes

Circulating ectosomes : determination of angiogenic ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska