Jagiellonian University Repository

Po drugiej stronie lustra : Ukraiński rewers polskiego kresowego mitu

Po drugiej stronie lustra : Ukraiński rewers polskiego ...

Show full item record

dc.contributor.author Węgrzyn, Iwona [SAP11016652] pl
dc.date.accessioned 2018-07-04T11:49:22Z
dc.date.available 2018-07-04T11:49:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1897-1962 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55611
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Po drugiej stronie lustra : Ukraiński rewers polskiego kresowego mitu pl
dc.title.alternative Throug the looking-glass : the Ukrainian reverse side of the Polish kresy myth pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-118 pl
dc.description.additional Dotyczy: Katarzyna Glinianowicz "Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku" pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Wieloglos/2017/3-33-2017/art/11436/ pl
dc.abstract.pl Recenzja omawia książkę Katarzyny Glinianowicz pt. Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku, będącej próbą postkolonialnej interpretacji historii narodzin nowoczesnej literatury ukraińskiej. Glinianowicz analizuje obecność polskiej tradycji w ukraińskiej prozie z Galicji i Bukowiny i stwierdza, że polski ślad w ukraińskiej kulturze tamtego okresu związany jest z symbolicznym gestem narodowej emancypacji. Tytuł - "Z cienia polskości" - staje się metaforyczną formułą określającą narodziny współczesnej ukraińskiej tożsamości. Recenzowana rozprawa jest interesującym studium z zakresu współczesnej literatury ukraińskiej, ale także ciekawym zapisem rewersu polskiego autostereotypu. pl
dc.abstract.en The review discusses the book by Katarzyna Glinianowicz, Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku, which is a postcolonial attempt at a history of Ukrainian literature. Glinianowicz analyses the representation of Polish tradition and Polish vaules in Ukrainian prose from Galicia and Bukovina and finds that the Polish trace in the Ukrainian culture of that period is connected with symbolic emancipation gesture. The title - "From the Shadow of Polishness" - is a birth matphor of contemporary Ukrainian identity. The reviewer appreciates the original idea of the book and finds it very interesting not only as a study on Ukrainian literature, but also as a record of the reverse side of Polish stereotype. pl
dc.subject.pl postkolonializm pl
dc.subject.pl pogranicze pl
dc.subject.pl historia literatury ukraińskiej pl
dc.subject.pl galicyjski trójkąt pl
dc.subject.en postcolonialism pl
dc.subject.en Galicia triangle pl
dc.subject.en history of Ukrainian literature pl
dc.subject.en borderland pl
dc.description.number 3 (33) pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2084395XWI.17.021.7779 pl
dc.identifier.eissn 2084-395X pl
dc.title.journal Wielogłos pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)