Jagiellonian University Repository

Observations on Finland in Polish travelogues in the interwar period

pcg.skipToMenu

Observations on Finland in Polish travelogues in the interwar period

Show full item record

dc.contributor.author Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.contributor.editor Kornhauser, Jakub [SAP14011874] pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2018-07-03T17:32:48Z
dc.date.available 2018-07-03T17:32:48Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-949716-6-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55564
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Observations on Finland in Polish travelogues in the interwar period pl
dc.title.alternative Regards sur la Finlande dans les récits de voyage polonais durant l’entre-deux-guerres pl
dc.title.alternative Spostrzeżenia na temat Finlandii w polskich relacjach podróżniczych w dwudziestoleciu międzywojennym pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 305-322 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia wrażenia polskich pisarzy z podróży po Finlandii (niepodległej od 1917 r.) w dwudziestoleciu międzywojennym. Pisarze ci to: Stanisław Srokowski, Maria Dąbrowska, Edmund Zalewski, Jan Rostafiński, Kazimiera Iłłakowiczówna i Wojciech Walczak. pl
dc.abstract.en The article presents some impressions of Polish writers in their travel accounts of the independent Finland (since 1917) in the interwar period: Stanisław Srokowski, Maria Dąbrowska, Edmund Zalewski, Jan Rostafiński, Kazimiera Iłłakowiczówna and Wojciech Walczak. pl
dc.subject.pl Finlandia pl
dc.subject.pl relacje podróżnicze pl
dc.subject.en Finland pl
dc.subject.en travelogues pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-949716-5-6 pl
dc.title.container Le badaud et le regardeur pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Piechnik, Iwona: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 17; liczba stron 352; liczba arkuszy wydawniczych 24,36; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska