Jagiellonian University Repository

Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce : perspektywa nowego instytucjonalizmu

Relacje między polityką i administracją w procesie ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0