Jagiellonian University Repository

Cyfryzacja praktyk szczupłych i zwinnych w organizacji

Cyfryzacja praktyk szczupłych i zwinnych w organizacji

Show full item record

dc.contributor.author Wyciślak, Sławomir [SAP11018395] pl
dc.date.accessioned 2018-07-02T09:43:25Z
dc.date.available 2018-07-02T09:43:25Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2083-8611 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55461
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Cyfryzacja praktyk szczupłych i zwinnych w organizacji pl
dc.title.alternative Digitization of lean and agile practices in organization pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 176-187 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 185-186 pl
dc.identifier.weblink https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_351/15.pdf pl
dc.abstract.pl Głównym celem artykułu jest identyfikacja implikacji technologii cyfrowych dla praktyk zwinnych i szczupłych organizacji. Autor podejmuje dwie perspektywy analizy, z których pierwsza dotyczy wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom logistycznym klientów, a druga odnosi się do możliwości wykorzystania potencjału cyfryzacji. Zastosowana metodyka objęła przegląd literatury przedmiotu, jak również wykorzystanie takich metod, jak obserwacja uczestnicząca, wywiady ustrukturyzowane, półustrukturyzowane, nieustrukturyzowane. Technologie cyfrowe powodują konwergencję stosowanych rozwiązań w ramach zidentyfikowanych w trakcie badań praktyk: super zwinnej, zwinnej, standardowej, szczupłej. Zidentyfikowane rozwiązania, głównie w formie platform, pomagają obsługiwać potrzeby logistyczne klientów w dowolnym zakresie. Zatem mimo różnicowania potrzeb logistycznych dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych można jednocześnie spełniać warunki podejścia szczupłego i zwinnego, a także innych zidentyfikowanych praktyk. Przeprowadzone badania wypełniają lukę występującą między dyskusją dotyczącą technologii cyfrowych a potencjalnymi implikacjami w zakresie działań organizacji, w tym w odniesieniu do zaspokajania potrzeb logistycznych. pl
dc.abstract.en The main purpose of this article is to identify the implications of digital technologies for lean and agile practices in organization. The impact of digital technology on the organization’s activities is being discussed amongst scholars. It has also become an area of interest for business practitioners because of the sharp fall in prices of the technology. Author raised two research perspectives including meeting logistics needs of customer as well as deployment of the potential of digital technologies. Applied research methodology includes literature review and participant observation in line with structured, semi-structured and not structure interviews. Digital technologies translates deployment helps to meet simultaneously different logistics need and following the conditions of lean, agile and other covered practices. The conducted research fills the gap between the discussion about digital technologies and the potential implications for the organization’s activities. pl
dc.subject.pl technologie cyfrowe pl
dc.subject.pl organizacja pl
dc.subject.pl zwinność pl
dc.subject.pl elastyczność pl
dc.subject.pl łańcuch dostaw pl
dc.subject.en digital technologies pl
dc.subject.en organization pl
dc.subject.en agility pl
dc.subject.en flexibility pl
dc.subject.en supply chain pl
dc.description.series Zarządzanie, ISSN 2449-5638; 14 pl
dc.description.number 351 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.journal Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)