Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Identyfikacja strategicznych interesariuszy w ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Sławik Anna
Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna
Dyląg Anna
Garbyś, Bartłomiej J.

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sławik Anna
Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna
Dyląg Anna
Garbyś, Bartłomiej J.

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sławik Anna
Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna
Dyląg Anna
Garbyś, Bartłomiej J.