Jagiellonian University Repository

Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji

Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju ...

Show full item record

dc.contributor.editor Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna pl
dc.contributor.editor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.editor Gabryś, Bartłomiej J. pl
dc.date.accessioned 2018-07-02T08:24:40Z
dc.date.available 2018-07-02T08:24:40Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4468-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55436
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji pl
dc.title.alternative Proactivity and risk taking in the process of organizational growth pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 195 pl
dc.description.additional Bibliogr. przy art. pl
dc.abstract.pl W obliczu nowych wyzwań i nasilającego się tempa nieprzewidywalnych zmian, wielorakich czynników i uwarunkowań proaktywność wraz z podejmowaniem ryzyka nabiera znaczenia jako nośnik tworzenia wartości i bogactwa, a w ślad za tym - osiągania wysokiej efektywności. W tym świetle zrozumienie procesu rozwoju współczesnych organizacji jest możliwe, jeśli umieści się go w kontekście orientacji przedsiębiorczej, która jest katalizatorem aktywności umożliwiających stopniowe doskonalenie pewnych umiejętności i osiąganie szczególnych cech. W niniejszej monografii zamierzenia naukowe Autorów poszczególnych rozdziałów są skupione wokół próby zrozumienia: roli orientacji przedsiębiorczej w procesie rozwoju organizacji, społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju organizacji, jakości, współpracy i innowacji we współczesnych przedsiębiorstwach. pl
dc.description.series Biznes i Zarządzanie pl
dc.description.publication 13 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)