Jagiellonian University Repository

Immunitet parlamentarny w Austrii

Immunitet parlamentarny w Austrii

Show full item record

dc.contributor.author Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.contributor.editor Grabowska, Sabina pl
dc.contributor.editor Juchniewicz, Joanna pl
dc.date.accessioned 2018-06-29T10:16:33Z
dc.date.available 2018-06-29T10:16:33Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7996-506-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55396
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Immunitet parlamentarny w Austrii pl
dc.title.alternative Parliamentary immunity in Austria pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl
dc.description.physical 24-39 pl
dc.description.additional Recenzent: prof. dr hab. Marek Chmaj pl
dc.description.publication 1,05 pl
dc.title.container Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 32; liczba stron 347; liczba arkuszy wydawniczych 20; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)