Jagiellonian University Repository

Opracowanie metodyki badania poliestrowęglanów z pamięcią kształtu przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego

pcg.skipToMenu

Opracowanie metodyki badania poliestrowęglanów z pamięcią kształtu przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kasperczyk, Janusz pl
dc.contributor.author Gębarowska, Katarzyna [USOS67370] pl
dc.date.accessioned 2018-06-28T12:50:21Z
dc.date.available 2018-06-28T12:50:21Z
dc.date.submitted 2014-02-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55374
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Opracowanie metodyki badania poliestrowęglanów z pamięcią kształtu przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego pl
dc.title.alternative Elaboration of methodology of shape-memory polyestercarbonates by means of nuclear magnetic resonance spectroscopy pl
dc.type Thesis pl
dc.place Zabrze pl
dc.description.physical 130 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Całkowicie biodegradowalne i biokompatybilne alifatyczne poliestry oraz poliestrowęglany, zawierające w łańcuchu jednostki laktydowe, glikolidowe i węglanowe, mogą wykazywać pamięć kształtu indukowaną termicznie w okolicy temperatury ludzkiego ciała. Ich multifunkcjonalność sprawia, iż stanowią obiecujące źródło zastosowań jako nośniki w systemach kontrolowanego uwalniania leków oraz w chirurgii małoinwazyjnej (stenty, klamry samorozprężajace się), jako alternatywa dla implantów metalicznych. Właściwości polimerowych produktów medycznych zależą od mikrostruktury ich łańcucha, którą można sterować poprzez szereg czynników: dobór rodzaju i ilości komonomerów oraz inicjatora, a także modyfikując warunki prowadzonych reakcji. Uzyskiwane materiały polimerowe różnią się budową (blokowa, statystyczna) i czasem degradacji, co jest istotne w aspekcie uwalniania leków i implantów. Dokonanie pełnego opisu łańcucha polimerowego pozwala na przewidywanie oraz opracowywanie nowych systemów biomedycznych. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest doskonałym narzędziem, które poprzez rejestrację widm 1H i 13C NMR pozwala na obserwację subtelnych struktur powstających podczas polimeryzacji oraz towarzyszących jej procesów transestryfikacyjnym. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem metodyki badania poliestrowęglanów opartych na L-laktydzie, glikolidzie i węglanie trimetylenu. Powstające sekwencje komonomeryczne przypisano odpowiednim liniom spektralnym pojawiającym się na widmach NMR. Sformułowano zależności pozwalające na wyznaczenie średnich długości bloków komonomerycznych, współczynników transestryfikacji oraz udziału długich i mieszanych sekwencji. Równania te z powodzeniem pozwalają na opis łańcucha terpolimerowego wykazującego zdolność pamięci kształtu, jak i niewykazującego tej cechy. Opracowaną metodykę badania mikrostruktury łańcucha poliestrowęglanowego wraz z oceną zmian mas cząsteczkowych, właściwości termicznych i chłonności oraz ubytku masy z powodzeniem wykorzystano w celu śledzenia postępu degradacji hydrolitycznej terpolimerów zawierających jednostki laktydowe, glikolidowe oraz węglanowe pochodzące od cyklicznego i/lub oligomerycznego TMC oraz kopolimerów L-laktydu z TMC. W toku badań stwierdzono, iż w zależności od składu komonomerycznego oraz warunków prowadzonej polimeryzacji z otwarciem pierścienia można sterować czasem degradacji materiału. W aspekcie potencjalnego wykorzystania poliestrowęglanów jak produktów biomedycznych ma to istotne znaczenie. pl
dc.subject.pl polimery bioresorbowalne pl
dc.subject.pl pamięć kształtu pl
dc.subject.pl NMR pl
dc.subject.pl degradacja hydrolityczna pl
dc.subject.en bioresorbable polymers pl
dc.subject.en shape memory pl
dc.subject.en NMR pl
dc.subject.en hydrolytic degradation pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2014/031 pl
dc.contributor.institution Polska Akademia Nauk. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych pl
dc.contributor.reviewer Gibas, Mirosław pl
dc.contributor.reviewer Nowakowska, Maria [SAP11005597] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright