Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Samotność człowieka, rodziny, narodu i rodzaju ludzkiego : wybrane zagadnienia pedagogiki kultury w perspektywie realistycznej metafizyki wychowania

Samotność człowieka, rodziny, narodu i rodzaju ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska