Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zasada prawdy materialnej i jej ograniczenia w postępowaniu karnym w perspektywie funkcji prawa karnego

Zasada prawdy materialnej i jej ograniczenia w ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright