Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Effect of anthropogenic factors, landscape structure, ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Szymura, Tomasz H.
Szymura, Magdalena
Zając Maria
Zając Adam

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Szymura, Tomasz H.
Szymura, Magdalena
Zając Maria
Zając Adam

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Szymura, Tomasz H.
Szymura, Magdalena
Zając Maria
Zając Adam