Jagiellonian University Repository

Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych : zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego

pcg.skipToMenu

Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych : zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego

Show full item record

dc.contributor.author Popiołek, Malwina [SAP14019972] pl
dc.date.accessioned 2018-06-27T14:37:10Z
dc.date.available 2018-06-27T14:37:10Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1898-5084 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55288
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych : zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego pl
dc.title.alternative Personal privacy management in social network site : an outline of the problem in the context of the information society pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 217-226 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 225-226 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty indywidualnego zarządzania prywatnością w serwisach społecznościowych w odniesieniu do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym. W części pierwszej zdefiniowano pojęcie indywidualnego zarządzania informacją. Dokonano przeglądu wybranych badań opisujących postawy wobec ochrony prywatności. Następnie opisane zostały wybrane aspekty dotyczące problemu zarządzania prywatnością w serwisach społecznościowych na przykładzie Facebooka. pl
dc.abstract.en The article presents some aspects of Personal Privacy Management in social network sites. It has been described in relation to processes taking place in the Information Society. First part consist of the Personal Information Management concept description. Second part shows the role of Facebook in the information society and highlights selected privacy concerns, which are connected with this service pl
dc.subject.pl Facebook pl
dc.subject.pl serwisy społecznościowe pl
dc.subject.pl prywatność pl
dc.subject.pl społeczeństwo informacyjne pl
dc.subject.en privacy pl
dc.subject.en Facebook pl
dc.subject.en social network sites pl
dc.subject.en information society pl
dc.subject.en Personal Privacy Management pl
dc.description.number 1 (53) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.1.18 pl
dc.title.journal Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska