Jagiellonian University Repository

Funkcja spojrzenia w filmie "Słońce w drzewie pigwy" Víctora Erice w kontekście teorii haptycznej Juhaniego Pallasmy

Funkcja spojrzenia w filmie "Słońce w drzewie pigwy" ...

Show full item record

dc.contributor.author Link-Lenczowska, Magdalena [USOS31946] pl
dc.date.accessioned 2018-06-27T12:06:37Z
dc.date.available 2018-06-27T12:06:37Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1230-4808 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55233
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Funkcja spojrzenia w filmie "Słońce w drzewie pigwy" Víctora Erice w kontekście teorii haptycznej Juhaniego Pallasmy pl
dc.title.alternative The function of seeing in the "Quince tree sun" by Víctor Erice in the context of Juhani Pallasmaa’s haptic perception pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 166-179 pl
dc.abstract.pl Tekst stosuje fenomenologiczną teorię architektury Juhaniego Pallasmy, jako poszerzenie metodologii sensuous film theory, by zbadać możliwość zaistnienia kategorii widzenia haptycznego na gruncie kinematografii. Film "Słońce w drzewie pigwy" Víctora Erice stanowi materiał dla prześledzenia pozaokulocentrycznych sposobów percepcji w przestrzeni wewnątrz i zewnątrzdiegetycznej. Artykuł poddaje analizie intertekstualne relacje medium malarskiego i filmowego, status wytwarzanego przez nie obrazu a także współzależność bohatera, autora i widza w doświadczeniu rzeczywistości przez sztukę. pl
dc.abstract.en The text uses Juhani Pallasmaa's phenomenological theory of architecture as a way of broadening the sensuous film theory methodology, with the aim of testing the possibility of haptic seeing in cinematography. "The uince Tree Sun" directed by Víctor Erice becomes source for investigating ways of perception other than visual within the space of inner- and outer-diegesis. The article also analyses intertextual relations of painting and film media, the status of images they produce, as well as co-dependence of the protagonist, the author and the viewer in experiencing reality through art. pl
dc.subject.pl Víctor Erice pl
dc.subject.pl Juhani Pallasmaa pl
dc.subject.en Víctor Erice pl
dc.subject.en Juhani Pallasmaa pl
dc.description.number 4 (97) pl
dc.identifier.eissn 2300-1704 pl
dc.title.journal Kultura Współczesna pl
dc.title.volume Typosfera : krajobrazy typograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)