Jagiellonian University Repository

Legal possibilities of carbon capture and storage in Poland

pcg.skipToMenu

Legal possibilities of carbon capture and storage in Poland

Show full item record

dc.contributor.author Przybojewska, Ilona [SAP14018638] pl
dc.date.accessioned 2018-06-27T11:38:53Z
dc.date.available 2018-06-27T11:38:53Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-941877-9-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55231
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Legal possibilities of carbon capture and storage in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 18-27 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 27 pl
dc.identifier.weblink https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/lape.2018.5.issue-1/lape-2018-0003/lape-2018-0003.pdf pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.2478/lape-2018-0003 pl
dc.identifier.eissn 2391-5544 pl
dc.title.journal Law and Administration in Post-Soviet Europe pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-05-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ochrony Środowiska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa