Jagiellonian University Repository

Otwarty projekt modernizmu. New Modernist Studies w perspektywie badań nad filmem

pcg.skipToMenu

Otwarty projekt modernizmu. New Modernist Studies w perspektywie badań nad filmem

Show full item record

dc.contributor.author Stelmach, Miłosz [SAP14021916] pl
dc.date.accessioned 2018-06-26T14:52:12Z
dc.date.available 2018-06-26T14:52:12Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2083-7275 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55209
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Otwarty projekt modernizmu. New Modernist Studies w perspektywie badań nad filmem pl
dc.title.alternative Open design of modernism : "New Modernist Studies" in the perspective of film research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 84-92 pl
dc.identifier.weblink http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4349 pl
dc.abstract.pl Tekst jest próbą przybliżenia rozwijającego się w ostatnich latach w anglosaskim literaturoznawstwie nurtu nowych studiów modernistycznych (New Modernist Studies). Badacze z tego kręgu, tacy jak Susan Stanford Friedman, Douglas Mao czy Rebecca Walkowitz starają się przeformułować dawne definicje modernizmu literackiego i artystycznego, rozszerzając jego zakres pojęciowy i otwierając na interdyscyplinarne, komparatystyczne, kulturoznawcze czy postkolonialne badania. Ich ustalenia i propozycje mogą być użyteczne także na gruncie filmoznawstwa jako pomoc w usystematyzowaniu i pogłębieniu opisów filmowego modernizmu. pl
dc.abstract.en This text is an attempt to present the current and still developing field of New ModernistStudies, very much present in Anglo-American literature studies of early XXI century. Scholars associated with NMS, such as Susan Stanford Friedman, Douglas Mao or Rebecca Walkowitz are aiming in reformulating traditional definitions of artistic and literary Modernism by expanding its scope and opening the field for interdisciplinary, comparative, or postcolonial readings. Their work and propositions might be useful in the field of film studies as well, as a way systematizing and deepening the existing understanding of cinematic modernism. pl
dc.subject.pl filmoznawstwo pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl nowe studia modernistyczne pl
dc.subject.pl filmowy modernizm pl
dc.subject.en film studies pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en new modernist studies pl
dc.subject.en cinematic modernism pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 242 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20837275.9.4.8 pl
dc.identifier.eissn 2391-4432 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-05 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa