Jagiellonian University Repository

Jak być fanem science fiction?

pcg.skipToMenu

Jak być fanem science fiction?

Show full item record

dc.contributor.author Flont, Mateusz [USOS151619] pl
dc.date.accessioned 2018-06-26T12:14:09Z
dc.date.available 2018-06-26T12:14:09Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55198
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Jak być fanem science fiction? pl
dc.title.alternative How to be a science fiction fan? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1001-1003 pl
dc.description.additional Dotyczy: A. Nowakowski, Fanzin SF : artyści, wydawcy, fandom, Poznań 2017 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/4-231/art/11399/ pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 4 (232) pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska