Jagiellonian University Repository

Czy dziedzictwo jest płynne?

Czy dziedzictwo jest płynne?

Show full item record

dc.contributor.author Murzyn, Michał [USOS166973] pl
dc.date.accessioned 2018-06-26T10:59:25Z
dc.date.available 2018-06-26T10:59:25Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1230-4808 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55184
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Czy dziedzictwo jest płynne? pl
dc.title.alternative Is heritage liquid? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 110-125 pl
dc.identifier.weblink https://nck.pl/upload/2018/12/9-czy-dziedzictwo-jest-plynne.pdf pl
dc.subject.pl dziedzictwo pl
dc.subject.pl zarządzanie dziedzictwem pl
dc.subject.pl Zygmunt Bauman pl
dc.subject.pl postmodernizm pl
dc.subject.pl płynne dziedzictwo pl
dc.subject.pl ochrona zabytków pl
dc.subject.en heritage pl
dc.subject.en heritage management pl
dc.subject.en Zygmunt Bauman pl
dc.subject.en postmodernism pl
dc.subject.en liquid modernity pl
dc.subject.en liquid heritage pl
dc.description.number 1 (99) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2300-1704 pl
dc.title.journal Kultura Współczesna pl
dc.title.volume Pamięć gestu : reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)